Information about the SANU Mathematics    Email
 
 
Home
Biography
Articles
Research
Students

Živa matematika

15-minutni kursevi

15 minuta torusnih varijeteta

15 minuta kompleksne analize i diferencijalnih formi

15 minuta o grupama.

Za srednjoškolce

Ideje za maturske radove

Geometrija brojeva

Zadaci za studente

CGTA zadaci 1

CGTA zadaci 2010

Rimanove površi - zadaci

CGTA predavanja

Ležandr 1

Ležandr 2

Fanki teorema

Karakteristične klase

Log konkavnost

Mors 1

Mors 2

Orijentisani matroidi i Gejlova transformacija

Popularni clanci - Tangenta

Boromejski prstenovi

Bojova površ

Republicki seminar o nastavi matematike, Kragujevac, 14-14.1.2012

Promocija matematike na času matematike

Republicki seminar o nastavi matematike, Beograd, 18-19.1.2014

Program predavanja

Algebra i kombinatorika poliomino poplocavanja

Tajna zemunske piramide

Pohvala trouglu

Home | Biography | Articles | Research | Students